četvrtak, 29. listopada 2015.

Malo zemlje zlata vrijedno

Za mene nema večeg odmora od rada na imanju dok ti domaće životinje rade društvo :) Danas se sve više znanja nalazi na internetu koje se može koristiti u radu. Hvala onima koji su nam omogućili dostupnost znanja: Da li je svaki organski uzgoj --- Organski uzgoj

petak, 9. listopada 2015.

Jesen na mom brijegu

Magla je i kiša. Ponekad se teško probija sunčeva svjetlost, ove dane i ne uspijeva. Moje koke ipak uživaju. Kraj ove godine će biti sa pravom domaćom zagorskom puricom. Odvažila se ja i hranim ih!