četvrtak, 8. prosinca 2011.

Peradarstvo - koristan hobi

...Život u gradu omogućio mi je upoznati sve vidove ekonomskog prosperiteta. Kad proizvođači ili uzgajivači rade na štetu kupaca nikome to puno ne znači. U peradarstvu ima takvih primjera. Uzgoj pilića uz ishranu sa umjetnim gnojivom za rast biljaka daje brzi prirast i novac, a tko pita za bolesti koje nosi takva ishrana! Kokice i ta često konzumirana jaja također su kao bombe u našoj prehrani.Sanjala sam kad odem u prirodu da uzgajam za svoje potrebe... I tako sam krenula s idejom, a moji su članovi obitelji od običnih ambalažnih paleta napravili kokošinjac koji je ove godine i postavljen.
Neke stvari želim još u ovom životu kontrolirat i zato sam se odlučila za kokice Hrvatice. Prijatelji su mi ovu jesen ostvarili želju - dobila sam od njih na poklon kvočku sa osam pilića. Danas moja koka ima mlade kokice i s veseljem svakodnevno provjeravamo kako rastu. Po dosad viđenom mislimo da u našem kokošinjcu stanuju 3 pjetlića i 5 kokica. Još nam treba 2 mjeseca do potpunog razotkrivanja naše pernate nepoznanice.